Chcete objednat přepravu?

Přihlaste se

Chcete udělat jednorázovou objednávku?

Objednat

Letecká přeprava zásilek - import

Importní letecké zásilky jsou nedílnou součástí našich služeb. Vaši zásilku vyzvedneme kdekoli na světě a doručíme na Vámi určené místo v České republice. Rychlé odbavení a bezpečné doručení zásilky je to, čeho si naši klienti nejvíce cení!

Ceny importních služeb se vypočítávají individuálně na základě vaší poptávky, která musí obsahovat destinace (PSČ/ZIP kód obou destinací), váhu, rozměr a požadavek na rychlost doručení. Snažíme se vždy nalézt optimální cenové řešení v závislosti na destinaci a rychlosti doručení.

Postup objednání přepravy:

Leteckou přepravu lze objednat na základě vyplněné kompletní importní objednávky. Tento dokument nás pověřuje kontaktováním odesílatele, mnohdy i opakovaném, a domluvením termínu naložení. Součástí je také vyžádání potřebné dokumentace. Je třeba vyplnit veškeré údaje včetně hodnoty zboží, pojištění, atd. Importní objednávka ke stažení ZDE.

Doklady pro přepravu dokumentu:

V případě objednávky letecké přepravy dokumentů je třeba dodat pouze importní objednávku.

Doklady pro přepravu zboží:

V případě objednávky letecké přepravy zboží je třeba kromě importní objednávky vždy zaslat fakturu s popisem zboží a hodnotou. V případě nutnosti doložení některého z níže uvedených dokumentů pro celní odbavení vás budeme informovat v průběhu přepravy.

Clení zásilek:

Zajistíme hladký průběh všech celních formalit. Povinnost celního odbavení mají všechny zásilky, které jsou importně přepravovány ze zemí mimo EU a mají vyšší hodnostu než 22 EUR. Zboží s nižší hodnotou je celním úřadem po prověření všech náležitostí puštěno do volného oběhu.

Dokumenty k uložení do celní databáze (zasíláno pouze při první objednávce):

  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • Kopie potvrzení o registraci k DIČ
  • Číslo EORI (vydává celní správa)
  • Vyplněná plná moc - ke stažení ZDE

Všechny tyto dokumenty zasílejte na email: info@speedykuryr.cz

Importní poplatek + doplňkové celní služby:

Poplatek Cena
Importní objednávka (povinné) 350 Kč
Poplatek za celní deklaraci (1 až 5 položek včetně) 300 Kč
Poplatek za vícepoložkovou celní deklaraci (od 6 položek včetně) 700 Kč
Poplatek za opravu celní deklarace (chyba na straně zákazníka) 1 200 Kč
Poplatek za ověření kopie celní deklarace 120 Kč
Poplatek za opravu celní deklarace (chyba odesílatele prohlášením zásilky za nízkohodnotovou 
do 22 EUR – viz faktura)
600 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH a palivového příplatku a platí jen pro určité destinace.

Informace o letecké přepravě poskytneme na tel. +420 251 560 513 nebo na emailu: info@speedykuryr.cz

FAKTURACE:

SPEEDY

Doprava + DPH za dopravu (dle destinace) + palivový příplatek + pojištění + importní objednávka + celní odbavení

Celní úřad

Clo vč. DPH

Fakturu za clo vč. DPH vystavuje celní úřad a je povinností každého zákazníka uhradit vzniklý dluh dle dané splatnosti. Příjemce, který posílá svou první zásilku, je povinen clo vč. DPH uhradit v hotovosti při převzetí zásilky.

Pojištění letecké přepravy

Dokumentovou zásilku lze pojistit na standardní pevný limit 500 EUR. Pojištěno je opětovné pořízení dokumentů a s tím spojené náklady. Pojištěním dokumentů nelze pojistit jedinečné dokumenty (starožitné dokumenty, rukopisy, umělecká díla apod.). Pojistná hodnota se neuvádí, je standardně vždy 500 EUR. Postačí při objednání nahlásit pojištění a Dokumenty.

Mezinárodní úmluvy (všechny: pro silniční, leteckou, námořní i železniční dopravu) vždy předpokládají pouze určitou maximální hodnotu zboží a limitují odpovědnost dopravce. Limity jsou 10 EUR/kg v silniční a 20 EUR/kg v letecké dopravě. Doporučujeme proto, abyste si hodnotné zboží u nás pojistili pro dokrytí těchto limitů a pro případ nebezpečí, za která dopravce neodpovídá (dopravní nehody, živelná nebezpečí, rozhodnutí státních orgánů, loupežné přepadení aj.).


Standardní pojistné v mezinárodní přepravě je pro:

  • Balíky 1 % z hodnoty zboží, minimálně 300 Kč
  • Dokumenty 150 Kč