Předkrmy a tempura

Banner
Mandu kimchi son 1 ks

Mandu kimchi son 1 ks

45,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempura kreveta 1 ks

Tempura kreveta 1 ks

90,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempura kalamáry 1 ks

Tempura kalamáry 1 ks

75,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempura chřest 1 ks

Tempura chřest 1 ks

60,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempura tofu 1 ks

Tempura tofu 1 ks

55,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempura losos 1 ks

Tempura losos 1 ks

95,00 Kč
1 2 3 4 5
Tempurovaná kuřecí prsa 1 ks

Tempurovaná kuřecí prsa 1 ks

55,00 Kč
1 2 3 4 5
Jarní závitek 1 ks

Jarní závitek 1 ks

Doporučujeme
50,00 Kč
1 2 3 4 5
Mandu gun 1 ks

Mandu gun 1 ks

50,00 Kč
1 2 3 4 5